Danh mục sản phẩm
http://www.sach24.vn:80/files/products/Bia Tin hoc THCS Q1-1.jpg

Tin học dành cho trung học cơ sở - Quyển 1 - Sách giáo viên - Quyển 1

Mã sản phẩm: SGV00007

Số lượt xem: 5124

Cập nhật lần cuối: 20/09/2017

Giá: Miễn phí (phiên bản điện tử)

Loại sách: Sách giáo viên lớp 6. Tác giả: Phạm Thế Long (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Bùi Văn Thanh. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khổ sách    17 x 24 cm.

Bạn thấy sản phẩm này có thông tin không đúng? Báo sai thông tin

Địa chỉ bán sản phẩm này:

Hoặc bạn có thể tham khảo các đơn vị bán hàng khác tại đây

Thông tin chi tiết

Ở nhà trường phổ thông, môn Tin học có vai trò quan trọng giúp cho học
sinh (HS) hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT). Cụ thể hơn môn Tin học góp phần hình thành và phát triển các năng
lực sau ở HS:
- Năng lực sử dụng, quản lí các công cụ của ICT, khai thác các ứng dụng
thông dụng khác của ICT;
- Năng lực nhận biết và ứng xử trong sử dụng ICT phù hợp với chuẩn mực
đạo đức, văn hoá của xã hội Việt Nam;
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của
các công cụ ICT, bao gồm tư duy thuật toán, lập trình, điều khiển và tự động hoá;
- Năng lực khai thác các ứng dụng, các dịch vụ công nghệ kĩ thuật số của môi
trường ICT để học tập có hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau;
- Năng lực sử dụng các công cụ và môi trường ICT để chia sẻ thông tin, hợp
tác với mọi người.
Đối với các môn học khác, Tin học cung cấp công cụ, tạo môi trường hỗ trợ
giảng dạy, giúp cập nhật những tri thức mới, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.
Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho
việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách cho HS không chỉ được
thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường mà có thể được thực hiện ở mọi nơi
mọi lúc.

Bình luận và đánh giá

0 bình luận
noavatar.png
Trang chủSáchSách giáo viênSách giáo viên lớp 6Tin học dành cho trung học cơ sở - Quyển 1 - Sách giáo viên - Quyển 1